Bütün kateqoriyalar

Scalex Corrector

Tərkibi % - lə Toplam Azot ( N ) 3 Ure Azot ( NH2 - N ) Suda həll olan posforotasium oksid ( K2O ) Toplam üçoksid ( SO3 )