• "ALEKSEİÇ" buğda sortu

Yumşaq buğda sortu P.P. Lukyanenko adına Krasnodar Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda yaradılmışdır

Ümumi xarakteristikası: Sort ortaboylu olub yatmaya qarşı davamlıdır. Vegetasiya müddəti 228-279 gün olur. Kollanması yaxşıdır. Kolların hündürlüyü 75-95 sm olur. Cücərtiləri və boruya çıxma fazasında yarpaqları tünd yaşıl rəngdə olur.

 Növmüxtəlifliyi: lütessensdir. Sünbülü silindrik formada olub orta uzunluqda, dəni orta irilikdə, şırımın xarakteri dayaz, rəngi qırmızı olub, yumurtavari formada olur. Sünbüldə dənlərin sayı 35-40 ədəddir.

 Məhsuldarlığı: Sortun potensial məhsuldarlığı 120.0 s/ha-ya qədər olur.

Dənin keyfiyyəti: 1000 dənin kütləsi 38-41 qramdır, dəndə zülalın miqdarı 10-12%, kleykovinanın miqdarı 23-25%-dir. 

"ALEKSEİÇ" buğda sortu

  • Model: "Alekseiç" buğda sortu
  • Mövcudluq: Anbarda
  • 0.00


Etiketlər: Buğda sortu, alekseiç, rus sortu