• "QOBUSTAN" buğda sortu

Yumşaq buğda sortu 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikasının seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət reyestrinə daxildir, kodu: 0000035 və patentlə mühafizə olunur (Patent № 00096).

Mənşəyi: Sort Beynəlxalq Seleksiya Mərkəzlərindən alınmış yumşaq buğdanın yarım-quraq bölgələr üçün regional müşahidə pitomnikindən (RBWON (SAA)-2) yerli şəraitə uyğunlaşan buğda genotiplərindən fərdi seçmə aparılmaqla alınmışdır.

Ümumi xarakteristikası: Sort orta boyludur (96-100 sm), gövdəsi möhkəm, yatmaya davamlıdır, məhsuldar kollanması 2,3-2,5-dir. Tezyetişkənliyə malikdir.

Məhsuldarlığı: Sortun suvarmada orta məhsuldarlığı 7,35 t/ha olmuşdur Müxtəlif bölgələrdə keçirilən ekoloji sınaqlar zamanı rayonlaşmış sortlardan 20-40% artıq dən məhsulu vermişdir. Potensial məhsuldarlığı 8,0-9,0 t/ha-dır.

Dənin keyfiyyəti: 1000 dənin kütləsi 40-44 qramdır. Dəndə zülalın miqdarı 14,2-16,0%, kleykovina 30-31% olmuşdur. Yüksək texnoloji və çörəkbişirmə qabiliyyətinə malikdir.

Xəstəliklərə və iqlim şəraitinə davamlılığı: Sortun tədqiqat illərində sarı pasa, sürmə xəstəliklərinə tutulması müşahidə olunmamışdır. Tez yetişdiyindən yaz-yay quraqlığına məruz qalmır.

"QOBUSTAN" buğda sortu

  • Model: "QOBUSTAN"
  • Mövcudluq: Anbarda
  • 0.00


Etiketlər: "QOBUSTAN" buğda sortu